BUNKURĀ

Nojaucot vecu māju, atrodas VDK dokumenti. Tie atklāj senus noslēpumus.